3 høydepunkt fra uka

Jeg begynte på et innlegg i helgen om Kragerø Resort, men etter et par linjer tenkte jeg; «Skal DET være…