Silje Reistad (ENK) er et lite produksjonsselskap (som snart bytter navn!) hvor målet å kunne satse på prosjekter som av ulike grunner ikke mottar annen støtte, eller hvor man ønsker helt frie tøyler – og dermed få flere ideer raskere ut til live.

Media er et synonym for massemedier: Gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. De viktigste massemediene er presse, radio og fjernsyn. Samt ukeblader, bøker, tidsskrifter, film, og Internett.

Utdrag fra Store Norske Leksikon

«Målet med å få prosjekter raskere ut i produksjon skal ikke svekke kvaliteten, men heller oppfordre til fokusert jobbing på et prosjekt av gangen, samt effektive tidsplaner. Gjerne utfordre den typiske perfeksjonist-tankegangen hvor man «aldri» føler seg ferdig med ideen.

Av min erfaring er det ikke gitt at et prosjekt nødvendigvis blir bedre jo flere år man bruker, det viktige er at man har hatt et fokus på å utforske og utvikle ideen før produksjonen starter.»

Send meg en mail på: siljereistad@gmail.com


Ønsker å være med på vårt neste prosjekt, eller har selv en idé du vil få realisert?